Tjänstepension

En tjänstepension är en sparform där Din arbetsgivare sätter av pengar till Din framtida pension.

Pengarna kan tas ut från och med 55-års ålder och skall inkomstbeskattas. Under spartiden beskattas ej reavinster utan kapitalet belastas med en årlig avkastningsskatt.