Tribeca Finansutveckling AB

Vi på Tribeca Finansutveckling AB har mångårig erfarenhet av att hjälpa dig som företagare att välja rätt placerings- och försäkringslösningar. Som förmedlare har vi inga egna produkter utan erbjuder dig som kund tillgång till hela marknadens samlade utbud.

Vår verksamhet sker under löpande tillsyn av Finansinspektionen www.fi.se. Vi analyserar kontinuerligt marknaden för finansiella produkter. Utbudet ökar och prissättningen har blivit allt mer diversifierad. Detta har skapat stora möjligheter för oss som professionell  förmedlare att hitta lämpliga lösningar för dig.

tribeca finansutveckling

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är idag en förmånligt utformad sparform med flera skattemässiga fördelar. Förmånstagaren betalar inte inkomstskatt vid uttag eftersom premien inte är avdragsgill.

Direktpension

En direktpension är ett avtal mellan en arbetsgivare och en anställd. Skulle företaget gå i konkurs har den anställde rätt till värdet i försäkringen som sin förmån/pension.

Tjänstepension

Din arbetsgivare sparar pengar åt dig som anställd som du får ta del av från och med 55-års ålder. När du tar ut pengarna beskattas de med inkomstskatt.

ISK

ISK eller Investeringssparkonto är en skattemässig konstruktion vilken gör att du slipper att redovisa årets värdepappersaffärer i deklarationen. Reavinster beskattas ej utan kapitalet belastas i stället med en låg årlig avkastningsskatt.

Fonder

Fonder är ett sparinstrument som växt lavinartat de senaste tjugo åren. Idag är alla svenskar knutna till någon form av fondsparande.

Strukturerade produkter

Fördelen med strukturerade produkter är att du får ta del av en marknads tillväxt samtidigt som du kan välja att ha ett kapitalskydd på kapitalet.