Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är idag en förmånligt utformad sparform med flera skattemässiga fördelar. Med en kapitalförsäkring öppnas en rad investeringsalternativ. Placering av kapital kan ske i aktier, fonder, strukturerade produkter, certifikat m m.

En kapitalförsäkring kan tecknas som ett månatligt sparande eller genom att placera ett engångsbelopp. Utbetalningarna från en kapitalförsäkring är skattefria och förmånstagaren kan själv välja om kapitalet ska tas ut som ett engångsbelopp eller som en löpande utbetalning ex månadsvis.

Om försäkringen tecknas via ett AB gäller följande:

1. Företaget använder sitt eget kapital och kan investera valfritt belopp.
2. Vinster samt utdelningar i kapitalförsäkringen beskattas ej, en låg avkastningsskatt utgår i stället årligen.
3. Vid en utländsk kapitalförsäkring betalar ditt AB skatten och urholkar därmed inte kapitalet i försäkringen.