Vi hjälper dig att hitta rätt

Våra rådgivare ligger idag i den absoluta framkanten vad gäller kapitalrådgivning och skatteplanering inom sparande och försäkring. Våra tjänster bygger på att med stöd av analys finna den optimala lösningen för våra kunders situation.

Rådgivningen är inriktad på att skapa ett helhetsperspektiv där dina finansiella mål, åtaganden, behov och syn på risk står i centrum. Genom att arbeta med matchning av tillgångar och åtagande hjälper vi våra kunder med att skapa långsiktigt hållbara lösningar. Nedan finner du information om några av de vanligaste produktslagen.

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är idag en förmånligt utformad sparform med flera skattemässiga fördelar. Förmånstagaren betalar inte inkomstskatt vid uttag eftersom premien inte är avdragsgill i deklarationen. Det utgår heller ingen reavinstskatt på den eventuella värdeökningen. Istället utgår en årlig avkastningsskatt vilken beräknas enligt förgående års genomsnittliga statslåneränta x 0,3.

Direktpension

En direktpension är ett avtal mellan en arbetsgivare (företaget) och en anställd. Största fördelen med direktpension är flexibiliteten. Vanligast görs det som en förmån till ägare eller VD men kan också gälla annan anställd t ex nyckelpersoner inom företaget. Direktpensionen pantsätts till den anställde som säkerhet för avtalet. Skulle företaget gå i konkurs så har den anställde rätt till värdet i försäkringen som sin förmån/pension.

Tjänstepension

En tjänstepension innebär att din arbetsgivare sätter av kapital inför din framtida pension. Detta sparande är låst fram till 55-års ålder då pengarna kan börja att tas ut, vid uttagstillfället skall pengarna inkomstbeskattas. En tjänstepension är avdragsgill för arbetsgivaren men betalar samtidigt särskild löneskatt på premien.

ISK

ISK eller Investeringssparkonto är en skattemässig konstruktion vilken gör att du slipper att redovisa årets värdepappersaffärer i deklarationen. Reavinster beskattas ej utan kapitalet belastas i stället med en låg årlig avkastningsskatt liknande kapitalförsäkringen.

I din ISK kan du ha ett flertal olika slags värdepapper och det finns en stor flexibilitet i sparformen.

Endast privatpersoner har möjlighet att teckna en ISK.

Fonder

Fonder är ett sparinstrument som växt lavinartat de senaste tjugo åren. Idag är alla svenskar knutna till någon form av fondsparande. De som inte har ett individuellt fondsparande är omfattade av fonder i sin statliga pension. En fond kan beskrivas som en portfölj med värdepapper som ägs av många investerare. Fonden kan innehålla såväl svenska som utländska aktier, obligationer och andra värdepapper.

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter har blivit ett allt vanligare alternativ till de traditionella investeringsalternativen såsom fonder och aktier. Fördelen med denna typ av investering är att du får ta del av en marknads tillväxt samtidigt som du kan välja att ha ett kapitalskydd på kapitalet. När vi förmedlar strukturerade produkter agerar vi som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av finansinspektionen. Detta innebär att Tribeca Finansutveckling även har rätt att via Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB förmedla samt lämna investeringsråd om finansiella instrument.(värdepapper).