ISK

ISK eller Investeringssparkonto är en skattemässig konstruktion vilken gör att du slipper att redovisa årets värdepappersaffärer i deklarationen. Reavinster beskattas ej utan kapitalet belastas i stället med en låg årlig avkastningsskatt liknande kapitalförsäkringen.

I din ISK kan du ha ett flertal olika slags värdepapper och det finns en stor flexibilitet i sparformen.