Rådgivningsprocess – så här jobbar vi

Easy-going business attitude

Vid första mötet intervjuar vi dig om din ekonomiska situation, för att bilda oss en uppfattning om vad du kan behöva hjälp med, vilka behov du kan tänkas ha och vad du har för önskemål nu och i framtiden. Det vi bland annat analyserar är ditt bolags finansiella ställning och ditt nuvarande upplägg gällande sparande, skattesituation och risk.

Uppfyller vårt förslag dina förväntningar genomför vi önskade förändringar

När vi har kommit fram till en lösning anpassad för dina förutsättningar, önskemål  och behov presenterar vi det skriftligen. Vi skriver i regel  ett uppdragsavtal  där vi preciserar i detalj hur vi kommer att arbeta med dig och ditt företag.  Det borgar för att vi fullföljer våra åtaganden mot dig som kund. Vi ombesörjer all administration rörande de förändringar vi kommer överens om.

Löpande uppföljningar och anpassningar utifrån dina önskemål

Vid varje uppföljningsmöte kommer vi att ha en genomgång gällande eventuella skatteförändringar som kan påverka dig som företagare och privatperson. Vi sköter även den löpande översynen av dina placeringar. Vi går igenom marknadsutvecklingen samt hur vi ser på marknadsutsikterna framgent