Direktpension

Största fördelen med direktpension är flexibiliteten. En direktpension är ett avtal mellan en arbetsgivare (företaget) och en anställd. Vanligast görs det som en förmån till ägare eller VD men kan också gälla annan anställd t ex nyckelpersoner inom företaget.

Direktpensionen pantsätts till den anställde som säkerhet för avtalet. Skulle företaget gå i konkurs så har den anställde rätt till värdet i försäkringen som sin förmån/pension.

När det är dags att betala ut förmånen/pensionen bestämmer företaget och den anställde på vilket sätt dessa medel skall betalas ut. Flexibiliteten med direktpension gör att man kan bestämma vad som är skattemässigt mest gynnsamt för företaget och den anställde vid tidpunkten för uttaget.