Fonder

En fond kan beskrivas som en portfölj med värdepapper som ägs av många investerare. Fonden kan innehålla såväl svenska som utländska aktier, obligationer och andra värdepapper. En aktiefond äger normalt aktier i minst 20-30 olika företag men ofta betydligt fler än så.

Tribeca Finansutveckling AB samarbetar idag med de bästa fondförvaltarna. Vi begränsar oss inte till Sverige utan vi samarbetar även med många utländska förvaltare. Som privatperson kan det vara svårt att hitta rätt bland alla fonder och förvaltare. Vi hjälper därför dig att hitta de fonder som passar just ditt sparande bäst.

Parametrar som vi tar hänsyn till är avkastning, risk och fondens avgifter. Du kan välja att göra en direktinvestering i en fond eller ha fonder i någon av de försäkringsprodukter som vi på Tribeca Finansutveckling AB förmedlar.