Ersättning

Tribeca Finansutveckling får ersättning i form av provision för varje förmedlad försäkring från de försäkringsbolag som Tribeca Finansutveckling förmedlar försäkringar från.

Upfrontersättning ger Tribeca Finansutveckling ersättning direkt vid tecknandet av försäkringen och är oftast knuten till att kunden betalar avtalet över en längre tid. Om avtalet bryts inom 1-3 år blir Tribeca Finansutveckling återbetalningsskyldig (har annullationsansvar) för delar av upfrontersättningen.

Löpande ersättning beräknas utifrån den årligen betalda försäkringspremien och/eller utifrån det förvaltade försäkringskapitalet.

Som kund har du rätt att få veta hur mycket Tribeca Finansutveckling får i ersättning från det försäkringsbolag som du tecknar försäkringen hos. Tribeca Finansutveckling vet vid förmedlingen inte alltid exakt hur stor ersättningen kommer att bli då den är beroende av hur mycket som sparas, spartid och om försäkringsbolagen ändrar sina ersättningar. Därför gör Tribeca Finansutveckling en så noggrann beräkning det går, med angivande av aktuella procentsatser för den försäkring som tecknats. Där det är möjligt anges ersättningen i kronor.

Om det ingår finansiella instrument (värdepapper inklusive fonder) i en försäkring får du även information om den eventuella provision Tribeca Finansutveckling får för dessa.

Exakt information om ersättningen lämnas i samband med förmedlingen.

 

Nedan visar hur ersättningen beräknas för utvalda bolag.

Folksam, upfrontersättning vid löpande sparande 20% av årspremien. Engångspremier ersätts med 3%. Årlig ersättning 0,25% av kapitalvärdet.

Old Mutual, upfrontersättning vid löpande sparande 3% av ackumulerat värde, dvs årlig premie x avtalstidens längd. Årlig ersättning 2,5% på inbetald premie efter annullationstidens slut.

Friends Provident, upfrontersättning vid löpande sparande 4,2% av ackumulerat värde, dvs årlig premie x avtalstidens längd. Årlig ersättning 2,5% på inbetald premie efter annullationstidens slut.

Zurich Int Life, upfrontersättning vid löpande sparande 3,8% av ackumulerat värde, dvs årlig premie x avtalstidens längd. Årlig ersättning av kapitalvärdet 0,4% efter annullationstidens slut.

Danica, 2,5% av premien.  Årlig ersättning 0,65% av kapitalvärdet.

Skandia, upfrontersättning vid löpande sparande 12% av årspremien. Årlig inbetald premie till Skandia Link ersätts med 3%. Engångspremier ersätts med 5%. År 1-5 ersättning 0,3% av kapitalvärdet, därefter 0,65%.

Länsförsäkringar, 4% av inbetald premie.

GENERALI, upfrontersättning vid löpande sparande 4,2% av ackumulerat värde, dvs årlig premie x avtalstidens längd. Årlig ersättning 2,5% på inbetald premie efter år 1.

Euro Accident, gruppförsäkring/individuell riskförsäkring/hälsoförsäkring ersätts med 10-15% av årlig inbetald premie beroende på produkt.

 

Vid depåhantering hos Strukturinvest Fondkommission AB, se separat ersättningsbilaga. Gäller vid fond samt strukturerade produkter.